Polityka Prywatności

Polityka prywatności Power Team
Obowiązuje od dnia 25 maja 2018

Bardzo się cieszymy, że postanowiłeś odwiedzić nasz sklep internetowy. 
Chcielibyśmy na wstępie poinformować Cię, że w Serwisie, którego właścicielem jest Power Team, zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Ten dokument określa zasady oraz cele przetwarzania tychże danych oraz opisuje, w jaki sposób przestrzegamy Twoich praw i w jaki sposób możesz ich dochodzić.

DEFINICJE

Power Team – Firma Power Team, wpisana do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pod numerem REGON 639551969, NIP 7881422063.
Dane Osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Sklep – Serwis internetowy udostępniany przez Power Team pod aktualnym adresem b2b.powerteam.pl / www.powerteam.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tych adresów, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją i każdym tym, który go zastąpi.
Klient/Użytkownik/Ty – osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub korzystająca z jednej lub kilku usług albo funkcjonalności udostępnianych w Sklepie.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Profil / podstrona „Moje Konto” – dostępne dla Użytkownika miejsce w Sklepie, gdzie Użytkownik wprowadza swoje dane, zarządza nimi oraz publikuje je zgodnie z wybranymi przez siebie ustawieniami prywatności.
Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
Regulamin – regulamin Sklepu.

I. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

1. Korzystanie z Serwisu

Jeżeli korzystasz ze Sklepu jako Użytkownik zarejestrowany lub niezarejestrowany (tj. nie posiadasz Profilu w Serwisie), Power Team przetwarza Twoje Dane Osobowe. Przez te dane należy rozumieć adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Twoja aktywność w Serwisie, w tym Twoje Dane Osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, czyli w celach:
    • analitycznych i statystycznych – by stale poprawić jakość usług świadczonych w ramach Serwisu i dostosowywać jego funkcjonalności do Twoich potrzeb. Wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Power Team polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników oraz ich preferencji;
    • wykrywania nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności i poprawności działania Serwisu;
    • marketingowych Power Team oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem Ci reklamy behawioralnej – by informować Cię o aktualnej ofercie i nowych funkcjonalnościach Sklepu. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING” poniżej.

2. Rejestracja w Sklepie

Gdy zdecydujesz się na rejestrację w Sklepie, musisz podać dane niezbędne do utworzenia i obsługi Profilu (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz adres e-mail).
Dane Osobowe, które podajesz podczas rejestracji w Sklepie oraz podczas jego uzupełniania, są przetwarzane:
    • w celu świadczenia Ci usług związanych z prowadzeniem i obsługą zamówień w Sklepie. Podstawą prawną przetwarzania danych wymaganych podczas rejestracji jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, a w zakresie danych podanych podczas uzupełnienia Profilu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;
    • w celach analitycznych i statystycznych – by Power Team mógł stale poprawiać jakość usług świadczonych w ramach Sklepu i dostosowywać jego funkcjonalności do Twoich potrzeb. Ponownie podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku uzasadniony interes Power Team. Będziemy w związku z tym analizować Twoją aktywność w Sklepie, sposób korzystania z konta i Twoje preferencje;
    • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Power Team polegający na ochronie swoich praw;
    • w celach marketingowych Power Team oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

3. Formularze kontaktowe

Zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych Osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Możesz podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
Dane Osobowe podane przez Ciebie w formularzach kontaktowych są przetwarzane:
    • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest tu niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi;
    • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Power Team polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Sklepu, byśmy mogli doskonalić jego funkcjonalności.
4. Personalizacja i dostosowywanie treści redakcyjnych
Power Team przetwarza Twoje Dane Osobowe także po to, by realizować działania mające na celu dostosowywanie treści do Twoich potrzeb. Działania te mogą polegać na:
    • dostarczaniu treści (w szczególności oferty produktowe) na podstawie danych umieszczonych przez Ciebie na Profilu;
    • dostarczaniu treści (w szczególności oferty produktowej) na podstawie analizy Twoich zachowań w Sklepie.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu personalizacji i dostosowywania treści redakcyjnych jest nasz uzasadniony interes polegający na rekomendowaniu ofert pracy dostosowany do Twoich preferencji i aktywności.

II. COOKIES

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na Twoim urządzeniu, gdy przeglądasz Serwis bez względu na to, czy jesteś zarejestrowany i zalogowany, czy nie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.

1. Cookies „serwisowe”

Wykorzystujemy tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Power Team oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne (patrz zaufani partnerzy) korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
    • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;
    • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;
    • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
    • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash) na czas trwania sesji;
    • trwałe pliki cookies służące do personalizacji Twojego interfejsu na czas trwania sesji lub nieco dłużej;
    • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies.

2. Cookies „marketingowe”

Power Team oraz nasi zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej. W tym celu Power Team oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Twojej zgody. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

III. ODBIORCY DANYCH

Twoje dane mogą być przekazane do dostawców usług dla Power Team oraz organów administracji państwowej.

1. Dostawcy usług dla Power Team

W związku z realizacją Usług Twoje Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych Power Team takim jak:
    • firmy badawcze,
    • kurierzy i operatorzy pocztowi,
    • podmiotom świadczącym usługi utrzymania kopii zapasowej serwisu i przechowywania danych,
    • dostawcom świadczącym usługi obsługi zgłoszeń za pośrednictwem formularzy kontaktowych,
    • dostawcy klienta pocztowego,
    • podmiotom świadczącym usług analizy i przygotowania statystyk Sklepu.
Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
    • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
    • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
    • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
    • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
Będziemy informować Cię o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

2. Organy administracji państwowej

Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

IV. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Przysługują Ci następujące prawa:
    • dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
    • usunięcia,
    • ograniczenia przetwarzania,
    • prawo do przenoszenia danych,
    • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, 
    • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Jeśli zarejestrowałeś się w Sklepie i udzieliłeś zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, możesz ją wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość na adres > ZOBACZ ADRES <. W przypadku danych, które podałeś dobrowolnie, uzupełniając swój Profil, możesz je w każdej chwili usunąć, edytując zakres informacji, które się tam znajdują. W przypadku pozostałych kategorii danych lub gdy jesteś niezarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu, wystarczy, że wyślesz zgłoszenie na adres  > ZOBACZ ADRES <.

1. Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Przetwarzanie to odbywa się w naszym uzasadnionym interesie. Masz także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

V. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje Dane Osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny. Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Twoich Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Każdy z naszych podmiotów współpracujących daje nam gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza Twoje Dane Osobowe.

VI. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Power Team
Możesz w każdej sprawie związanej z Ochroną Danych Osobowych kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: > ZOBACZ ADRES <

VII. ZMIANY POLITYKI

Ochrona Twoich Danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Twoich praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników za pomocą Sklepu lub wiadomości e-mail.

VIII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tak długo, jak długo posiadasz Profil w Sklepie lub nie wycofasz zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, które umieściłeś na swoim Profilu już po rejestracji. Jest to niezbędne zarówno do poprawnego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak i w celach marketingowych. Jeśli usuniesz Profil lub wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, wówczas zaprzestaniemy ich przetwarzania. W takim wypadku albo je usuniemy, albo nastąpi ich anonimizacja, z tym jednak zastrzeżeniem, że część danych (imię, nazwisko, adres e-mail, historia Profilu oraz informacje o udzielonych zgodach) będziemy przetwarzać przez okres 3 lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Jeśli będziesz korzystać z jakiejś funkcji Sklepu, nie będąc na nim zalogowanym, będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe przez czas, w którym na Twoim urządzeniu przechowywane będą pliki cookies, user agent i oglądane przez Ciebie zakładki i informacje w serwisie.

IX. MARKETING

Power Team przetwarza Twoje Dane Osobowe w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
    • wyświetlaniu treści marketingowych, które nie są dostosowane do Twoich preferencji (w tym reklama kontekstowa);
    • wyświetlaniu treści marketingowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom (reklama behawioralna);
    • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących Cię treściach (usługa newslettera/biuletynu);
W celu realizowania działań marketingowych Power Team w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Power Team dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość.

1. Reklama kontekstowa

Power Team przetwarza Twoje dane osobowe dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do Twoich preferencji). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Power Team.

2. Reklama behawioralna

Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają Twoje Dane Osobowe, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii do celów marketingowych w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do Twoich preferencji). Przetwarzanie Danych Osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Twojej zgody. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

3. Newsletter/Biuletyn

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Power Team świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
Dane Osobowe w tym przypadku są przetwarzane:
    • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
    • w przypadku kierowania do Ciebie treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest uzasadniony interes Power Team w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
    • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Power Team polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
    • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas uzasadniony interes Power Team.

4. Marketing bezpośredni

Twoje Dane Osobowe mogą być również wykorzystywane przez Power Team do kierowania do Ciebie treści marketingowej różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, o ile wyrazisz na te działania zgodę, którą możesz wycofać w dowolnym momencie kierując maila pod adres > ZOBACZ ADRES <
Motobaza
Producenci
Kategorie